شاهین لانر (Lanner falcon) با نام علمی Falco biarmicus یک پرنده ی شکاری با جثه ای متوسط است که بومی آفریقا ، جنوب شرقی اروپا و آسیا می باشد . به طور عمده شاهین لانر یک پرنده ای ساکن است و تنها پس از فصل تولید مثل این پرندگان پراکنده می گردند. طول بدن شاهین لانر چیزی حدود ۴۳-۵۰ سانتی متر است و عرض بدن با بال های باز به طور تقریبی ۹۵-۱۰۵ سانتی متر می باشد . شاهین لانر در اروپا به رنگ خاکستری می باشد و سطح رویی بدنش قهوه ای خاکستری است.


شاهین لانر در مناطق باز و دشت های بی درخت زندگی می کند ، شاهین لانر به صورت افقی پرواز می کند و شکار می نماید و به جای خم شدن در هنگام پرواز شکار خود را می گیرد. به طور معمول شاهین لانر ۳-۴ تخم در میان صخره می گذارد و لانه خود را در میان صخره ها قرار می دهد و گاهی اوقات درون حفره های درخت لانه خود می گذارد. شاهین لانر قدیمی ترین گونه شاهین است و از روی اطلاعات الگوی توالی DNA ثابت شده است. اطلاعات توالی DNA نشان داد که اصل و نسب شاهین لانر به کشورهای جنوب صحرای آفریقا مربوط می گردد. تراکم شاهین لانر در اروپا تا حدی کاهش یافته است اما جمعیت های آفریقایی آن هم چنان از تراکم خوبی برخوردارند.

منبع : شاهین لانر (Lanner falcon)