خبرگزاری مهر: این تصاویر از رقص یک نوع حشره به نام مانتیس بر روی ساقه و برگ درختان توسط یک عکاس اهل قبرس گرفته شده است. تاکنون بیش از 2400 نوع مانتیس در نقاط مختلف جهان شناسایی شده است.

منبع برترین ها