دَهان‌گِردماهی (لامپری، مارماهی دهان‌گرد) نوعی ماهی بی‌آرواره است. دهان‌گردماهیان دهانی قیف‌مانند و مکنده دارند که در آن دندان‌های قرار دارد.

برخی از گونه‌های دهان‌گردماهی (لامپری) دهان خود را مانند مته وارد بدن دیگر ماهیان می‌کنند و از آن‌ها خون می‌مکند.

در جانورشناسی جانوران این خانواده را ماهیان واقعی نمی‌دانند زیرا ریخت‌شناسی آن‌ها تفاوت زیادی با بقیه ماهیان دارد.

این جانوران نخستین جانوران مهره دار زمین بوده اند.


منبع:topnop