سر حیوانات و روح کودکان با هم بریده می شود؛
پیامدهای روانی و بهداشتی سلاخی حیوانات مقابل کودکاندیده بان حقوق حیوانات: دریکی از پارک های تهران بخشی هست که حیوانات کوچک را در حالی که زنده اند و جان دارند مقابل حیوانات گوشت خوار می اندازند تا مردمی که با خرید بلیت به تماشای این حیوانات آمده اند از نزدیک، خورده شدن یک حیوان توسط یک حیوان دیگر را تماشا کنند.به گزارش پیام نو، چشم هایش از حدقه بیرون آمده بود. او که تا چند دقیقه پیش شیطنت های بچگی اش توجه هر عابری را به خود جلب می کرد حالا مات و مبهوت روبروی جویی از خون ایستاده بود که توی خیابان راه انداخته بودند. بزرگترها صلوات می فرستادند و اسپند دود می کردند و او ازجایش تکان نمی خورد. توی ذهنش چه می گذشت معلوم نبود.
دریکی از پارک های تهران بخشی هست که حیوانات کوچک را در حالی که زنده اند و جان دارند مقابل حیوانات گوشت خوار می اندازند تا مردمی که با خرید بلیت به تماشای این حیوانات آمده اند از نزدیک، خورده شدن یک حیوان توسط یک حیوان دیگر را تماشا کنند.
شاید شنیدن این خبر، پیش از این که ذهن را به سمت حق و حقوق حیوانات در ایران ببرد این سوال را در ذهن، متبادر کند که حسی به آدم ها دست می دهد وقتی این صحنه ها را می بینند و مهم تر از آن، واکنش کودکان در مقابل این صحنه ها چیست؟

خلاء قانونی در ایران

نائب رئیس انجمن دامپزشکان ایران با اشاره به این مطلب که در ایران، هیچ کسی حقوق حیوانات را بررسی نمی کند می گوید؛ برای انجام چنین کارهایی گرفتن مجوز از محیط زیست و دامپزشکی الزامی است البته قانون نمی گوید که باغ وحش ها و محل هایی که حیوانات را برای تماشا عرضه می کنند باید به سراغ دامپزشکی بروند و این یکی از خلاء های قانونی است که در ایران وجود دارد. پیام محبی به این مطلب هم اشاره می کند که هر نوع ترویج خشونتی که در جامعه اتفاق بیافتد در سال های آینده عوارض بسیار بدی در جامعه دارد به ویژه اگر این تاثیر بر کودکان باشد به این دلیل که افراد بزرگسال می توانند تحلیل بهتری از این قضیه داشته باشند. اما بچه ها با دیدن فعل کشتن فکر می کنند که شکار و کشتن حق است. همه این ها به دلیل عدم مدیریت این سیستم ها در ایران است.

تاثیر صحنه های کشت و کشتار بر کودکان

دکتر بهروز بیرشک، روانشناس، علنی نشان دادن این صحنه ها را به هیچ وجه کار صحیحی نمی داند. او معتقد است تاثیر تماشای صحنه های کشت و کشتار بر افراد به ویژه کودکان امر مهمی است که نباید مورد غفلت واقع شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تاثیر تماشای چنین صحنه هایی در بروز خشونت، این رفتارهارا در جهت ایجاد سرگرمی افراد به هیچ وجه کمک کننده نمی داند؛ ممکن است افرادی با هدف سرگرم کردن دیگران این کار را انجام بدهند اما باید بدانند که درک کودکان، بسیار محدود است و دیدن این صحنه ها می تواند مشکلاتی را برایشان به وجود بیاورد.
دکتر بیرشک با اشاره به این مطلب که این بحث در زمینه پرخاشگری هم مطرح شده، از تحقیقی یاد می کند که در بحث روانشناسی افراد انجام شده است؛ در یک کار تحقیقاتی، یک گروه از کودکان را کمتر در معرض فیلم های خشن قرار دادند و یک گروه را بیشتر و مشاهده کردند گروهی که بیشتر در معرض صحنه های خشن بوده اند، در سنین نوجوانی به لحاظ احساس و عواطف بسیار افت کردند و خشونت برایشان به امری عادی تبدیل شده بودند و اگر هم رفتارهای خشن از خود بروز نمی دادند در مقابل اعمال خشونت هم هیچ واکنشی نداشتند؛ بنابراین تماشای صحنه های خشن هم می تواند نوعی یادگیری باشد هم این که سبب افت احساست و عواطف فرد شود.


منبع:دیده بان حقوق حیوانات