این موجود زنده که شباهت بسیاری به گیاه دارد قادر به تولید کلروفیل می‍‌باشد. این حلزون دریایی که در باتلاق‌های نمک کم‌عمق در انگلستان و کانادا زندگی می‌کند دارای ژن‌هایی است که توانایی تولید کلروفیل را در وی بوجود آورده است. این موجود جالب این ژن‌ها را از خزه‌هایی که به عنوان غذا مصرف می‌کند دزدیده و با کمک این اموال دزدی می‌تواند کلروفیل یا همان سبزینه که آغاز کننده فرآیند فتوسنتز است (فرآیندی زیست شیمی که گیاهان از آن برای تبدیل نور خورشید به انرژی استفاده می‌کنند.) را تولید کرده و به دنبال آن این فرآیند را انجام دهد.
حلزون دریایی در ابتدا به رنگ قهوه‌ای با لکه‌های قرمز روشن است اما پس از تغذیه مداوم از خزه‌ها و جلبک‌ها کلروپلاست به درون سلول‌هایش راه یافته و پایدار می‌شود در نتیجه رنگ بدنش به طور دائمی سبز رنگ می‌شود.
قابل ذکر است که فرزندان این حلزون‌های سارق نیز توانایی تولید کلروفیل را به ارث می‌برند و تا زمانی که این حلزون‌ها خزه و جلبک کافی برای ربودن ژن‌های تولید کلروفیل مورد نیاز را تغذیه نکنند فرآیند فتوسنتز را آغاز نخواهند کرد. به گفته دانشمندان دانشگاه فلوریدای جنوبی در تمپا این اولین باری است که حیوانی با توانایی تولید کلروفیل و انجام فتوسنتز در جهان کشف شده و این موجود در دوره 9 تا 10 ماهه عمر خود می‌توانند 0/4 - 2/4 اینچ رشد کند.
منبع : آب سکون