پیاز و سیر از جمله افزودنی هایی هستند که ما گاها به عنوان طعم دهنده به غذای خود اضافه میکنیم. با این وجود ترکیبات آروماتیک سولفوردار موجود در عصاره این گیاهان میتواند منجر به انهدام گلبول های قرمز (پارگی و لیز شدن گلبول های قرمز) در انسان و پستانداران شود. خبر خوب این است که گمان می رود که هسته سلولی موجود در گلبول های قرمز پرندگان تا حدی میتواند گلبول قرمز را در برابر این ماده محافظت کند. اما با این وجود به نظر می رسد که پیاز و سیر هنوزم قابلیت ایجاد کم خونی در طوطی سانان را داشته باشند که به آنمی هینز بادی (Heinz body) مشهور می باشد. بنابریان بهتر است که از دادن سیر پیاز و یا گیاهانی که هم خانواده پیاز و سیر هستند به طوطی ها اجتناب کنیم. اگر احیانا پرنده شما سیر و یا پیاز را مصرف کرد در آن صورت بایستی به دامپزشک مراجعه بفرمایید. مهم ترین علامت مسمومیت با این گیاهان کم خونی یا آنمی می باشد. بنابراین ممکن است که دامپزشک اقدام به خونگیری نماید تا مشخص شود که آیا پرنده شما به انمی مبتلا شده است یا نه؟
آزمون هماتوکریت خون یا PCV (توضیحات مترجم: هماتوکریت یک آزمون برای پاسخ به این سوال است که چند درصد از حجم خون پرنده یا پستاندار را گلبول های قرمز به خود اختصاص داده است. هر چقدر سطح هماتوکریت پایین تر باشد احتمالا به دلیل آنمی یا لیز (پاره شدن) شدن گلبول های قرمز خواهد بود). سطح هماتوکریت در سویه های مختلف پرندگان متفاوت است و نمیتوان رقم مشخصی را برای همه پرندگان بیان کرد. با این وجود باید دامپزشک مطمن باشد که سطح هماتوکریت پرنده شما در دامنه طبیعی هماتوکریت پرندگان قرار دارد. اگر سطح هماتوکریت خون پرنده شما پایین باشد در آن صورت باید شمارش کامل گلبول های قرمز خون (توضیحات مترجم: آزمون CBC یا شمارش کامل تعداد گلبول های قرمز، گلوبل های سفید، شمارش افتراقی گلبول های سفید و در برخی از موارد شمارش تعداد پلاکت ها می باشد) و آزمون تعیین فاکتورهای (فراسنجه) سرمی انجام شود تا مشخص شود که آیا دلیل دیگری غیر از مصرف پیاز و سیر باعث چنین مشکلی شده است یا نه؟ ممکن است که رادیوگرافی و سایر تست ها نیز در چنین شرایطی برای پرنده شما توصیه شود.
اگر پرنده شما به شدت دچار کم خونی شده باشد در ان صورت ممکن است که اقدام به تجویز خون به پرنده گردد. در بیشتر موارد تجویز آهن و مکمل ب- کمپلکس برای پرنده ای که دچار کم خونی شده است الزامی است تا مواد مغذی لازم برای ساخت مجدد گلبول های قرمز در اختیار پرنده قرار بگیرد

مترجم: امید خسروی فر

ترجمه بخشی از مقاله زیر می باشد
Don’t Feed These 6 Foods To Your Parrot!