برترین ها: این صحنه دوست‌نداشتنی که همچون کرم افتادن یک خوراکی است، در واقع اجتماع گرازهای دریایی در ساحل دریای قطب شمال را نشان می‌دهد.

گرازهای دریایی، پستانداران بزرگ دریایی هستند که به واسطه عاج‌های بزرگ، سبیل‌های بلند، پوست زمخت و خشن و بدن بزرگشان شناخته می‌شوند. این حیوانات بسیار اجتماعی هستند و عادت دارند، در گروه های بزرگ زندگی کنند. حالا همه دسته جمعی به ساحل شمال غربی آلاسکا آمده اند تا روی یخ‌ها استراحت کنند.این عکس که در روز یکشنبه و از فاصله 5 مایلی از Point Lay برداشته شده است، حدودا 35 هزار گراز دریایی را به تصویر کشیده است.
Point Lay نام روستایی اسکیمویی در فاصله 300 مایلی از جنوب غربی Barrow است.

در مورد گرازهای دریایی باید بدانید، این حیوانات به قدری حجیم هستند که وزنشان به حدود 2 هزار کیلوگرم نیز می‌رسد. آنها به خانواده خوک های دریایی تعلق دارند و فقط فیل های دریایی از آنها بزرگ تر هستند. زیستگاه این جانور نیز ناحیه پیرامون قطب شمال است.گردهمایی عظیم گرازهای دریایی پدیده‌ای است که هر ساله در پی گرم شدن هوا و از بین رفتن یخ‌های دریایی روی می دهد.


منبع : برترینها