با سلام


گیاه پالوستریس کوبا


خانواده:Haloragaceae
خواستگاه:امریکا
سرعت رشد:متوسط
نور:متوسط
سطح نگهداری:آسان- متوسط
طول رشد:10 -40 سانتیمتر
رشد عرضی:5-15 سانتیمتر

پالوستریس گیاهی زیبا و منحصر به فرد است. برگ ها دندانه دار و رنگ قرمز و نارنجی زیبایی دارند.
سطح نگهداری اسان است. در صورت افزایش نور و گاز کربنیک و همچنین کود دهی آهن گیاه از سبز یه رنگ قرمز و نارنجی کاملا دلپذیری تغییر رنگ خواهد داد.
تکثیر براحتی انجام میشود. با قلمه زنی گیاه مادر و کاشتن قلمه در بستر به گیاه جدیدی دست خواهید یافت.
در صورت بالا بودن سطح نیترات پایین رنگ قرمز و نارنجی کاملا چشمگیر خواهد بود.سبز شدن برگها بالا بودن سطح نیترات و کمبود کود اهن را نشان میدهد.

منبع: aquascapingworld.com


ترجمه: james k2


عکس گوگل: