محققان فرانسوی در پژوهش جدید خود دریافتند که دلفین‌ها میدان‌های مغناطیسی را درک می‌کنند و در هنگام مواجهه با آن‌ها، حرکات متفاوت در شناکردن دارند.


به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا یافته‌های دانشمندان دانشگاه رن فرانسه نشان می‌دهد دلفین‌ها در واقع مغناطیس‌پذیر هستند.

مغناطیس‌پذیر بودن دلفین‌‎ها به این معناست که این حیوان توانایی فهم و درک یک میدان مغناطیسی را دارد.

این توانایی نقش مهمی در برخی از گونه‌های حیوانات جهت بازی و حرکت در محیط زیست دارد.

محققان بر روی تغییرات دلفین‌ها در این میدان بررسی‌هایی انجام دادند.

دانشمندان در این مطالعه، بشکه حاوی مواد مغناطیسی را در محل شنای دلفین‌ها قرار دادند و واکنش‌های آنها را ثبت و بررسی کردند.

نتایج نشان داد دلفین‌ها در نزدیک این میدان‌ها شنای سریعتری دارند.

این مطالعه در مجله Naturwissenschaften منتشر شده است.