فصل پاییز یکی از مناسب ترین زمان ها برای عکاسی ازطبیعت است.

حتما بسیاری از پس زمینه های رایانه شما نیز از فصل پاییز انتخاب شده است. موضوع پاییز راه خود را در بسیاری از آثار هنرمندان مطرح حرفه عکاسی باز کرده و هر سال آثار جدیدتری به مجموعه آنها اضافه می شود.


اخیر آلکس جی عکاس برجسته طبیعت، منتخبی از عکس های پاییزی خود را به مخاطبان ارائه کرده که بسیار دیدنی و قابل توجه هستند.

همانطور که از آثار الکس جی مشخص است، وی اشراف کاملی بر تکنیک های عکاسی و بویژه علم شناخت نور دارد.

با این ویژگی ها، جی توانسته است لحظه های بیاد ماندنی و متفاوتی را از پاییز ثبت کند. هر چند وی علاقه خاصی به تصاویر ماکرو دارد اما این مساله نیز موجب متمایز شدن آثارش شده است.در ادامه آخرین آلبوم پاییزی الکس جی را مشاهده می کنید.
منبع:زیست نیوز