تیمار و رهاسازی یک گربه جنگلی و یک عقاب طلایی در گرگان

۸ مهر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان یک گربه جنگلی و یک عقاب طلایی پس از مدتی تیمار به زیستگاه های طبیعی خود بازگردانده شدند.
یک گربه جنگلی که دو هفته پیش در اثر برخورد با خودرو در حومه شهر گرگان آسیب دیده بود پس از انتقال به سازمان مرکزی و انجام مراقبت های لازم و حصول اطمینان از سلامتی کامل، در زیستگاه طبیعی خود در منطقه هزارپیچ گرگان رهاسازی شد.

همچنین یک عقاب طلایی که هفته گذشته در بر اثر مسمومیت در وضعیت وخیمی قرار داشت و توسط یکی از همیاران محیط زیست پیدا شده بود، به مدت یک هفته تحت درمان و مراقبت های دامپزشک قرار گرفت.

این عقاب طلایی نیز پس از بهبودی کامل در ارتفاعات منطقه هزارپیچ گرگان رهاسازی شد.