آیا عروس های هلندی در تاریکی می توانند چیزی را ببینند؟


دیدن در تاریکی برای پرندگانی همچون جغد و کیوی که در شب فعالیت می کنند همانند نفس کشیدن آسان است. اما برای پرندگانی همچون طوطی ها و عروسهای هلندی که" روز فعال " می باشند مشاهده اجسام در تاریکی به یک مشکل بزرگ تبدیل می شود. در واقع تاریکی برای عروس هلندی یک چالش و مشکل بزرگ محسوب می شود. (مترجم: دو تصویر زیر متعلق به پرنده ای بنام کیوی است)


موجودات روز فعال:
عروس های هلندی همانند برخی از پستانداران روز فعال می باشند و فعالیت های خود را در روز انجام می دهند. در زندگی وحشی و طبیعی، عروسهای هلندی همگام با طلوع آفتاب شروع به فعالیت های طبیعی خود همچون یافتن و خوردن غذا و آواز خواندن می کنند و با غروب خورشید به خواب می روند. گمان می رود که عروس های هلندی همانند انسان در تاریکی به خوبی نمی بیند و هنگام بروز خطر در تاریکی تمایل به پرواز و عزیمت به مناطق مرتفع تر را دارند تا خود را در یک محیط امن قرار بدهند.
ترس شبانه در عروس هلندی:
اگر شما تجربه بیدار شدن از خواب در یک اتاق تاریک را داشته باشید می توانید حس بیدار شدن ناگهانی عروس هلندی در یک اتاق کاملا تاریک را درک بکنید به گونه ای که چنین حسی میتواند برای عروس هلندی خطرناک باشد. ترس شبانه یک واژه ترسناکی است که برای بیان حس پرنده در چنین شرایطی استفاده می شود. طوطی هایی که یک نور فلش مانند در تاریکی را تجربه می کنند و یا زمانی که یک صدای بلند در اتاق تاریک را می شنوند (به خصوص در قفس هایی که توانایی پرواز به مناطق بالاتر را ندارند )، بسیار می ترسند.


علایم ترس شبانه
عروس های هلندی که ترس شبانه را تجربه می کنند، به چنیدن طریق واکنش نشان میدهند . اول اینکه صداهایی را از خود در میاورند که حاکی از وحشت و ترس انهاست و دوم اینکه تعداد ضربان قلب و تنفس انها افزایش پیدا می کند به طوری که تنفس زیاد و عمیق می شود به طوری که عروس هلندی شروع به تولید صداهای غیر معمول می کند و چنانچه پرنده را از شرایط ترس خارج نکنید ممکن است که به خود آسیب برساند.

پیشگیری
برای کاهش خطرات و حفظ سلامت و شادابی پرنده تان می توانید راه های کم هزینه ای را انتخاب کنید. به عنوان مثال از یک چراغ خواب در نزدیکی قفس عروس هلندی استفاده کنید تا او بتواند محیط اطرافش را به خوبی ببیند. پرده ها را به همدیگر سنجاق کنید تا از ایجاد پرتوهای ناگهانی نور (فلش) جلوگیری کنید. به هنگام ورود از ایجاد صدای بلند و ناگهانی در اتاقی که عروس ها در آنجا نگهداری می شوند اجتناب کنید

مترجم: امید خسروی فر
منبع: Can Cockatiels See in the Dark? - Pets