خبرگزاری مهر: جغدها را می توان بدون شک استادان استتار شدن لقب داد. آنها به گونه ای خود را در میان دیوارها، درختان و سنگ ها جای می دهند، که به راحتی نمی توان از اشیاء پیرامونی تشخیصشان داد. شما هم امتحان کنید و ببینید می توانید در این تصاویر جغدها را از سایر اشیاء تشخیص دهید؟منبع : برترین ها