با حضور معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط زيست كشور، دو سايت تحقيقات گونه‌ هاي جانوري محيط زيست شامل سايت پرورش گوزن زرد ايراني و گورخر ايراني در يزد نامگذاري شد.در یکی از سایت ها، 9 راس گوزن زرد ايراني پرورش داده مي‌شود.


به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمي با حضور معصومه ابتكار دو سايت تكثير و پرورش گونه‌هاي نادر جانوري نامگذاري و از تابلوي آنها رونمايي شد.

سايت تكثير و پرورش گوزن زرد ايراني با حضور ابتكار به نام هرمز اسدي نامگذاري شد زيرا وي نخستين فردي بود كه گوزن زرد ايراني را به يزد انتقال داده بود.

در اين سايت هم‌اكنون 9 راس گوزن زرد ايراني پرورش داده مي‌شود و مطالعات تحقيقاتي براي تكثير اين گونه نادر و ارزشمند در دست انجام است.

در اين مراسم همچنين ايستگاه تحقيقاتي گوراب، مركز تكثير و پرورش گورخر ايراني در كالمند بهادران، به نام زنده‌ياد سيد حسام حسيني نامگذاري شد.

وي، مديركل سابق محيط زيست استان يزد است كه براي راه‌اندازي اين سايت و تكثير اين گونه نادر جانوري، تلاش‌هاي بسياري انجام داد.
در اين سايت كه چند سال از فعاليت آن مي‌گذرد، گونه در معرض خطر گورخر ايراني از خطر انقراض نجات داده شد.منبع:مهر