تاپ ناپ: در یکی از سواحل سیدنی در استرالیا صد ها شی عجیب و تخم مرغی شکل به رنگ سبز یافت شد که باعث وحشت و تعجب همه ساکنین گردید. دانشمندان پس از بررسی این اشیاء عجیب سبز رنگ اعلام کردند که این موجودات عجیب گونه ای خاص از جلبک ها هستند که بدلیل تغییر شرایط آب و هوایی به ساحل آورده شده اند. دلیل لوله ای شدن و گرد شدن آنها هم به گفته متخصصان محافظت از خود در برابر ماهی های گرسنه بوده است.منبع : برترینها