طرح پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خزر تهیه شد
بانک اطلاعات جامعی در خصوص دریای خزر در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تهیه شده است.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایرنا حمید علیزاده کتک لاهیجانی معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: این بانک اطلاعاتی در قالب اجرای طرح پژوهشی ' پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خزر' تهیه شده است.

وی که خود مجری این طرح است افزود: تاریخچه مطالعات دریای خزر، ویژگی های ریخت شناسی، زمین شناسی، هواشناسی، زیست شناسی و همچنین پدیده های فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی از محورهای اصلی این طرح پژوهشی بود که بر این اساس بیش از 10 هزار مقاله، کتاب و گزارش مورد بررسی قرار گرفت.

علیزاده با بیان اینکه تاکنون مستندات جامعی از دریای خزر به زبان فارسی منتشر نشده است اظهار کرد: در این تحقیق کتابخانه ای منابع مرتبط با دریای خزر که عمدتا به زبان های فارسی، روسی و انگلیسی است مرور و مجموعه ای جامع از دریای خزر در رشته های مختلف اقیانوس شناسی تهیه شد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ادامه داد: مطالعات دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی سابق عمدتا توسط روسیه و شوروی سابق انجام و بسیاری از آنها به زبان روسی چاپ شده است.

وی افزود: مطالعات مرتبط با دریای خزر به زبان فارسی معمولا به آب های سواحل ایرانی محدود می شد که پس از فروپاشی شوروی، انتشارات مرتبط با دریای خزر به زبان انگلیسی گسترش یافت.

مجری این طرح پژوهشی گفت: گزارش نهایی این طرح در جمع متخصصان حوضه­ خزر ارایه و مورد تصویب قرار گرفت و قرار است این گزارش پس از انجام اصلاحات لازم به صورت کتاب جامع دریای خزر تهیه و در اختیار متخصصان و علاقه مندان قرار گیرد.

علیزاده تاریخچه مطالعه حوضه­ دریای خزر، ویژگی ­های مورفولوژیک و حوضه­ آبریز آن، ساختار زمین شناسی دریای خزر و پیرامون آن، ویژگی­ های هواشناسی حوضه خزر، ویژگی ­های فیزیکی و شیمیایی آب دریای خزر، نوسان تراز آب و ویژگی­ های زیستی دریای خزر، آلودگی­ ها و مخاطرات دریای خزر را از فصول کتاب جامع دریایی برشمرد.

طرح پژوهشی ' پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خزر' توسط دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی و دکتر عبدالمجید نادری نبی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی دفاع شد.

در این طرح پژوهشی ندا مهدی ­پور، هدیه عباسیان، صدیقه امجدی، مونا حسین ­دوست، پریسا حبیبی، ندا شیجونی، ابوالفضل صالح، مجید پورکرمان، هادی گریوانی، ایرج رمضانی، رضا رهنما، علی حمزه ­پور و میر محمود سیدولی­ زاده همکاری داشته اند.منبع:ایرنا