آخرین نفس‌های ماهی خاویار چینیکارشناسان محیط زیست هشدار دادند که نژاد ماهی خاویار یا «تاس‌ماهی» چینی در معرض خطر انقراض است.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا بنابر گزارش‌های اخیر، ماهی خاویار چینی طی 140 میلیون سال اخیر تغییرات جمعیتی زیادی نداشته و طی سال گذشته نیز تکثیر نشده است.

«وی کی‌وی» متخصص آکادمی علوم شیلات چین می‌گوید: این برای نخستین سال است که پس از آغاز ثبت روند تکثیر این ماهی که از 32 سال پیش آغاز شده، شاهد عدم تولیدمثل طبیعی این گونه هستیم.

در تحقیقی که از زمستان گذشته آغاز شده مشخص شد در رودخانه «یانگ تسه» که مهمترین پهنه آبی زیستگاه این ماهی محسوب می‌شود هیچ تخم ریزی انجام نشده است. همچنین در تحقیق یک ماهه‌ به منظور بررسی ماهیان خاویار جوانی که از رودخانه یانگ تسه پایین می‌آیند، هیچ ماهی خاویاری مشاهده نشد. ماهی خاویار چینی مانند ماهی‌های قزل‌آلا بیشتر عمر خود را در اقیانوس‌ها می‌گذرانند اما برای تولیدمثل و تخم‌ریزی به رودخانه باز می‌گردند.


به نقل از خبرگزاری شینهوا، جمعیت ماهی‌های خاوریار چینی عمدتا به دلیل نابودی زیستگاه، صید بی‌رویه و افت کیفیت آب که به دلیل احداث سد رخ داده، کاهش یافته است. احداث سدها روی رودخانه «یانگ تسه» نواحی را که تا پیش از این ماهی‌های خاویار برای تخم ریزی استفاده می‌کردند مسدود کرده است. ضمن اینکه آلودگی زیست محیطی و آب نیز توانایی تولید مثل آنها را کاهش داده است.

به خاویارهای چینی لقب «پاندای آبی» داده‌اند و این آبزی در فهرست ملی حفاظت از جانوران تحت حفاظت شدید قرار دارد.


منبع:ایسنا