یک شکارچی متخلف به تحمل شش سال و نیم زندان محکوم شد

۱ مهر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: یک نفر شکارچی متخلف به جرم شکار غیرمجاز سه عدد کبک و یک خرگوش وحشی از سوی دادگاه عمومی زنجان به تحمل شش سال و شش ماه حبس محکوم شد

علی شمس رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان گفت: این متهم در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی زنجان از بابت جرائم صورت گرفته به جزای مربوطه بشرح زیر محکوم گردید:

از بابت شکار غیرمجاز سه عدد کبک و یک خرگوش وحشی به تحمل شش ماه حبس
از بابت جرم حمل سلاح غیرمجاز به تحمل دو سال حبس
از بابت جرم تهدید مأمورین یگان محیط زیست به تحمل دوسال حبس
از بابت جرم تمرد از دستور مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به تحمل دو سال حبس


این متهم در گذشته نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری در زمینه شکار و صید در سال ۱۳۸۴ بوده است.