دیده بان حقوق حیوانات: ۳ عدد پرنده شکاري «بالابان» از يک دستگاه تريلي کشف و راننده آن بازداشت شد.

به گزارش خراسان، مأموران هنگ مرزي تايباد مستقر در پاسگاه ۱۷شهريور اين شهرستان، ۳ عدد پرنده شکاري از نوع «بالابان» را پس از بازرسي يک دستگاه تريلي که از افغانستان وارد کشور شده بود، کشف کردند و متهم به منظور طي مراحل قانوني به اداره حفاظت محيط زيست تايباد معرفي شد.


محمد مظلوم پناه رئيس اداره حفاظت محيط زيست تايباد گفت: متهم براي اين که پرندگان ياد شده توان حرکت و سر و صدا نداشته باشند، پاها و بال هاي آن ها را به صورت ماهرانه اي بسته بود و چشم هاي اين حيوانات را نيز به صورت غيراخلاقي دوخته بود که در اولين فرصت با کمک شبکه دام پزشکي چشم هاي اين پرندگان باز شد و آن ها تحت معاينه قرار گرفتند.


وي با بيان اين که پرنده «بالابان» در فهرست قرمز اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و در طبقه گونه هاي در معرض انقراض قرار دارد، گفت: متهم مذکور به مراجع قضايي معرفي شد که حسب دستور مقام قضايي، وي بازداشت و تريلي نيز توقيف شد.


منبع:دیده بان حقوق حیوانات