مانور مبارزه با قاچاق و خرید و فروش گونه های جانوری حیات وحش در قزوین/ تصویری

منبع:دیده بان حقوق حیوانات