خبرگزاری مهر: امروزه در کشورهای مختلف جهان، حیوانات مختلف نیز همچون انسان ها تحت عمل جراحی قرار می گیرند و مداوا می شوند. مشاهده حیوانات گوناگون، اعم از بی آزار و درنده بر روی تخت جراحی خالی از لطف نیست.


منبع : برترین ها