زیست نیوز: با شنیدن نام آن، مخاطب پرنده ای را تصور می کند که علاقه خاصی به خوردن مگس دارد. اما این مجموعه خارق العاده از زنگ و زیبایی تنها به علت سرعت زیاد در حرکت بال و شباهت بالهایش به مگس، شهرت "مرغ مگس خوار" را با خود همراه دارد . البته "مرغ مگس خوار" در فارسی نوعی غلط مصطلح بوده و باز گردان صحیح نام این پرنده "مگس مرغ" است.

مگس مرغ پرنده‌ای از راستهٔ پرستوسانان و خانوادهٔ مگس‌مرغیان محسوب می شود. رنگ پرها و شکل بدن پرنده آنچنان زیباست که گویی طبیعت در ساخت و پرداخت آن تمام توانایی خود را بکار گرفته است. عده ای از جانورشناسان بر این باورند که مگس مرغ کوچکترین پرنده جهان است. مغز این پرنده تا 2.4 درصد وزن بدن آن را تشکیل داده و این پرندگان هوش بسیار بالایی دارند. شنوایی مگس مرغ از شنوایی انسان قویتر بوده و توانایی دوربینی بالایی دارد.این پرنده فاقد حس بویایی است و از زبان خود برای مکیدن شهد گل استفاده می کند. مگس مرغ دارای قابلیت های پروازی تحصصی است. بال های این پرنده در هر ثانیه 70 تا 75 بار حرکت دارد و در هنگام شیرجه و افزایش سرعت این تعداد از 200 بار هم فراتر می رود. پرواز در یک نقطه ثابت از دیگر توانایی های پروازی این پرنده محسوب می شود. تلاش بسیار برای پرواز موجب شده تا ساختمان بدن این پرنده متابولیسم بسیار بالایی حتی بیشتر از حیوانات عظیم الجثه داشته باشد. تا کنون بالغ بر 300 نوع از مگس مرغ شناسایی شده و زادگاه اصلی آن آمریکای جنوبی است.نکته جالب در رابطه با تخم گذاری مگس مرغ ماده آن است که این پرنده هر بار دو تخم سفید می گذارد که همواره یک تخم را زودتر و تخم بعدی را با فاصله یک یا دو روز دیرتر. از این رو جوجه اول همیشه یک تا دو روز بزرگتر از جوجه دوم است.

منبع : برترینها