سلام اگر کسی در رابطه با آرام کردن و رام شدن خوکچه اطلاعات داره به ما انتقال بده چون خوکچه ها اولش خیلی زمانی که تو دست هستن تقلا میکنن و میخوان فرار کنن