سلام
دوستان اگر دیسکس ماده ردملون سایز مولد یا پیش مولد سراغ داره
بنده خریدارم(حتما ماده باشه)
باتشکر