فرارو: پس از آنکه از چند سال قبل روند خشک شدن درختان تهران با خشک شدن تعدادی از انها در ولیعصر آغاز شد به تازه گی عکس هایی از درختان حاشیه بزرگراه چمران چمران منتشر شده است که نشان می دهد خشکی به آنجا نیز رسیده است.

مسئله خشک شدن درختان در تهران در چند سال اخیر با خشک شدن درختان خیابان ولیعصر آغاز شد و هفته گذشته اخباری حاکی از خشک شدن درختان در کاخ سعدآباد نیز به گوش رسید.

در همین حال حسن قدیانی عکاس خبرگزاری ضمن انتشار تصاویری از خشک شدن تعدادی دیگر از درختان پایتخت که در بزرگراه چمران تقاطع مديريت خبرداد.

منبع : برترینها