سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر با اشاره به خطر انقراض نسل آهو گفت: فعالیتهای صورت گرفته در این منطقه نتیجه بخش بوده و جمعیت آهو رو به افزایش است.


به گزارش زیست آنلاین به نقل از مهر علی سرخوش عصر دیروز در بازدید از منطقه حفاظت شده بیدوئیه اظهارداشت: این منطقه از بکر ترین مناطق طبیعی استان کرمان و حتی کشور محسوب می شود و تدابیر خاص مناطق حفاظت شده به خوبی در این بیدوئیه رعایت می شود.
وی افزود: مهمترین خصوصیت این منطقه وجود سایت نگهداری آهو در منطقه است به گونه ای که یکی از بزرگترین جمعیتهای این حیوان زیبا در بردسیر زندگی می کنند.سرخوش گفت: تنها در این بازدید حدود 70 راس آهو در بیدوئیه مشاهده شدند و جمعیت این حیوان رو به افزایش است.


وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده 168 هزار و 33 هکتار وسعت دارد و زیست گاه بسیاری از گونه های در معرض خطر جانوری و گیاهی است.
وی خشکسالی را مهمترین چالش در زمینه فعالیت در محیط زیست این منطقه دانست و گفت: با این وجود فعالیتهای ثمر بخشی در راستای احیا چشمه های منطقه صورت گرفته است و حیات در این منطقه حفاظت شده جاری است.