ستاره سرخ:
نور: زیاد
آبیاری :زیاد ومرطوب
خاک :خاک برگ+تورب+خاک باغچه

گازمانیا لینگولاتا یا ستاره سرخ گونه ای از گیاه گلدار در خانواده Bromeliaceae و زیرخانواده Tillandsioideae است. منشا آنها مرکز و جنوب آمریکا به خصوص اکوادور میباشد.
این گیاه دارای گل بسیار زیبا و چشمگیری به شکل ستاره ای و گلبرگ های بزرگ و کشیده به رنگ نارنجی و قرمز می باشد. فصل به گل نشستن گیاه پاییز میباشد.
گل ستاره سرخ نیاز چندانی به محیط و فضای باز ندارد و بسیار مناسب برای پرورش و نگهداری در آپارتمان و یا گلخانه می باشد
این گیاه نیازمند مکان کاملا روشن ولی دور از آفتاب مستقیم است. در بهار و تابستان محیط سایه، روشن برای گیاه مناسب است.
ستاره سرخ را در محیط گرم و مرطوب نگهداری نمایید و با آب مقطر ولرم آبیاری نمایید و خاک را همیشه نسبتاً مرطوب نگه‌ دارید.
برای ازدیاد ستاره سرخ میتوانید پس از اینکه گیاه مادری کاملاً پژمرده شد، در اوایل بهار پاجوش گیاه را جدا نموده و در گلدانی دیگر بکارید.منبع :نارگیل