چمن یال اسبی یا چمن ژاپنی یا سوسن چمنزار یا Ophiopogon

تیره :Liliaceae

مشخصات گیاه: گیاهی است دایمی و همیشه سبز با برگ های علفی به رنگ تیره و به طول 30 cm
با گلهای خوشه ای زنگوله شکل و سفید که در تابستان وبهار پدیدار میشود ومیوه ای به رنگ آبی
افزایش هم از طریق تقسیم بوته و بذر میباشد.

تجربه شخصی : گیاهی بسیار سازگار با تمام محیط ها. آبدهی نامنظم به آن آسیب نمیرساند
در مکانهای کم نور هم باقی میماند از نظر اکسیزن دهی بسیار مفید میباشد.
برای ازدیادشم از طریق تقسیم بوته بسیار راحته بعد از اینکه گیاه به اندازه نسبی پهنای 20cm رسید میتوان تقسیم را انجام داد پس از
جدا کردن بوته ها آنها را داخل گلدان با خاک سیاه( هوموس دار باشد) بکارید.

منبع :مهندس بهادری فر