به مناسبت روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: شهریورماه ۱۳۹۰ انتشار تصاویری از کشتار بیرحمانه یک خرس قهوه ای ماده و دو توله اش، در حالیکه شکم توله خرس ها زنده زنده پاره شده بود و در همان حال به آغوش مادر غرق در خون خود پناه می بردند، آنقدر دردناک و تکان دهنده بود که برای نخستین بار موجی از اعتراض و انزجار عمومی را به دنبال داشت و احساسات بسیاری از مردم کشور را جریحه دار کرد.

پس از این اتفاق تلخ، ۲۰ شهریور به همت گروه های حامی محیط زیست و حیوانات بعنوان روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیواناتنامگذاری شد.


امیدواریم این روز نقطه آغازی باشد برای پایان کشتار و اعمال خشونت بر علیه حیوانات.