برترین ها: ماهی‌هایی در خليج فارس وجود دارند که هنگام احساس خطر و يا برای شکار به بيرون از آب می‌جهند و با ضربات دم خود مسافت‌های چند متری را با سرعت زياد طی می‌کنند. عکس‌ها و توضیحات سهیل سلیمانی از این ماهی‌ها را ببینید.


منبع : برترین ها