عاملین کشتار بیرحمانه یک بز و یک بزغاله وحشی در کرمان دستگیر شدند

۱۶ شهریور ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: کارشناسان و محیط بانان استان کرمان حین انجام سرشماری حیات وحش در عرصه های طبیعی کرمان با گروهی از شکارچیان متخلف برخورد نمودند.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان کرمان در این خصوص گفت: دو روز قبل حین انجام سرشماری تابستانه حیات وحش در منطقه حفاظت شده چوپار، هنگامی که در پایان روز و پس از اتمام سرشماری در حال برگشت از مسیر به سمت پایین بودیم در تاریکی شب متوجه نور ضعیفی شبیه نور گوشی موبایل در دامنه یکی از کوه ها شدیم.
منصور پورسینا افزود: به موضوع مشکوک شدیم و با توجه به تاریکی مطلق هوا اقدام به کمین نموده و خروجی های منطقه را زیر نظر گرفتیم.


منصور پورسینا گفت: پس از چندین ساعت کمین متوجه یک خودروی پیکان شدیم که وارد منطقه شده و در نقطه ای توقف نمود.

با توجه به اینکه خودرو از خارج از منطقه وارد شده بود احتمال دادیم که برای سوار کردن و انتقال شکارچیان، وارد منطقه شده است به همین منظور از کمین ها خارج نشده و اجازه ندادیم راننده پیکان متوجه حضور ما شود.
پس از مدتی دو نفر در تاریکی شب از کوه پایین آمده و سوار خودرو شدند و خودرو نیز حرکت کرد تا از محل دور شود.
بلافاصله برای دستگیری متخلفین وارد عمل شده و مسیر خوردوی پیکان را مسدود نمودیم.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان کرمان اظهار داشت: در جریان بازرسی از درون اتومبیل متاسفانه لاشه یک بز وحشی، لاشه یک بزغاله وحشی یک قبضه اسلحه دولول و تعدادی فشنگ چهارپاره کشف و ضبط گردید.

پورسینا گفت: متهمین پس از یک شب بازداشت و پرداخت
مبلغ ۳۶ میلیون ریال بایت ضرر و زیان وارده به محیط زیست به همراه پرونده تشکیل شده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.