خبرگزاری مهر: با دقت در جزئیات ظاهری مخلوقات خداوندی، بیشتر می توان به قدرت و عظمت خالق لایزال پی برد. در میان موجودات زنده، برخی گونه ها به چشم می خورند که پوستی بسیار شفاف همچون شیشه دارند.


منبع : برترین ها