تصاویر زیر در سایت BOSTON از مهاجرت‌های حیوانات به مناطق مختلف طبیعت منتشر شده‌اند.
منبع: خبرگزاری مهر