خبرآنلاین: دوشنبه هفته گذشته لاشه پلنگی در کنار نقره عباس جواهردشت سیاهکلرود پیدا شد. شواهد و ظاهر این لاشه پلنگ نشان می دهد که شکارچیان چندروز پیش این پلنگ را زخمی کرده اند.

این تصویر را آقای احمد وفا فرستاده است.
منبع : برترین ها