دانشمندان انگلیسی و فنلاندی در مطالعه‌ای نقش جنسیت و ترتیب تخم‌گذاری مادران (hatching) را روی رفتار جوجه‌زاغ‌های به دنیا آمده بررسی کردند.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا زاغ‌های ماده Pica pica در مقایسه با زاغ‌های نر ماجراجوترند و تیمی از محققان دریافتند جوجه‌های ماده‌ای که تخمشان زودتر گذاشته شده، در مقایسه با برادرهای نرشان ماجراجوترند.

دانشمندان دانشگاه لینکلن انگلستان و دانشگاه Jyvaskyla در فنلاند با استفاده از آزمایش‌های ویژه و محیط جدید این موضوع را بررسی کردند که آیا شخصیت‌های جوجه‌ها با توالی تخم‌گذاری مادرشان مرتبط است یا خیر.

آن‌ها نخست روی رفتار تفحصی و ماجراجویانه جوجه‌ها در محیطی کاملا جدید تمرکز کردند و در آزمایش دوم واکنش آن‌ها در قبال شیء ناشناخته‌ای (در این حالت کامیون اسباب‌بازی رنگی) را مطالعه کردند. نتایج حاصله نشان داد مکانیزم‌های هورمونی و محیط پس از تولد می‌تواند الگوی شخصیتی جوجه‌ها را پی‌ریزی کنند.

هورمون‌ها می‌توانند توضیحی برای تفاوت‌های مختص سن باشند. آندروژن‌های زرده تخم (yolk androgens) که رشد ویژگی‌های نرینه را کنترل می‌کنند، نقش زیادی در ابتدا و انتهای زندگی پرندگان دارند و سطوح زیاد این هورمون تعدادی از ویژگی‌های رفتاری مانند خشونت و غالب‌بودن را افزایش می‌دهد.

سطوح این هورمون‌ها هنگام توالی تخم‌گذاری‌ها در بسیاری از گونه‌های پرندگان افزایش می‌یابد اما سطوح بالاتر تستوسترون در تخم‌گذاری‌های بعدی به نوزادان دیررس کمک می‌کند بر مضرات دیر بیرون‌آمدن از تخم غلبه کنند. شرایط پس از تولد نیز تاثیر مهمی بر ویژگی‌های شخصیتی دارند.

دکتر ساولسبری گفت: وجود تفاوت‌های قابل‌مشاهده بین جوجه‌هایی که تخمشان زودتر یا دیرتر گذاشته شده، نشان می‌دهد مادران می‌توانند ویژگی‌های متغیری را از طریق انتقال سازگارپذیر هورمون‌های مادرانه یا ایجاد شرایطی برای رقابت خواهر و برادری در جوجه‌هایشان تولید کنند. این مادران می‌توانند به طور بالقوه ویژگی‌های شخصیتی مختلف را به عنوان استراتژی سازگاری در شرایط محیطی غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کنند.

دانشمندان دریافتند تفاوت پایدار در رفتار و تفحص جوجه زاغ‌ها با تاریخ تخم‌گذاری ، جنسیت آنها و ترتیب تخم‌گذاری مادران مرتبط است.

جزئیات این مطالعه در مجله behavioral Processes منتشر شد.


منبع:ایسنا