تاپ ناپ: در هند 6 نفر از تماشاگران و محافظان یک جشن مورد حمله یک پلنگ وحشی قرار گرفتند، خوشبختانه هیچ کدام از آنها آسیب خطرناکی ندیدند ولی پلنگ که پس از زخمی شدن توسط چند گلوله آرام گرفت متاسفانه بعد از منتقل شدن به دامپزشکی از دنیا رفت.

منبع : برترین ها