تاپ ناپ: این موجود عجیب در سال های اخیر در سواحل غربی آمریکا یافت میشود. این جانداران عجیب که دارای اندازه ای حدود 7 تا 10 سانتیمتر هستند حرکاتشان کاملا به جهت وزش باد بستگی دارد. این موجودات در دسته های چند صد هزار تایی به ساحل هجوم می آورند و دارای بدن ژله ای و ظاهری شبیه به عروس های دریایی دارند. دانشمندان هنوز در حال انجام تحقیقات روی این گونه عجیب جانوری هستند.


منبع : برترین ها