تاپ ناپ: پاتریک یک وامبت 29 ساله است. وامبت ها پستانداران کیسه داری هستند که نزدیک ترین خویشاوند آنها کوآلا است. اما وامبت‌ها، برخلاف کوآلاها، فقط بر روی زمین زندگی می‌کنند ونقب می‌زنند.

این حیوانات که بیشتر در استرالیا زندگی می کنند متوسط عمرشان 15 تا 20 سال است ولی پاتریک با 29 سال سن پیرترین حیوان در نوع خود در حال حاضر است. از آنجا که رکورد پیرترن وامبت 34 سال ثبت شده است اگر پاتریک تا 6 سال دیگر زنده بماند این رکورد را به نام خود تغییر خواهد داد.

منبع : برترین ها