به گزارش گروه چند رسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، نگهبانان مرکز پرورش و حفاظت پاندا سیچوان چین اظهار کردند که یکی از پانداهای این مرکز برای دریافت غذای بیشتر و مراقبت بهتر تظاهر به بارداری می‌کند و این رفتار را از دیگر پاندای بارداری که در این مرکز حفاظت است تقلید می‌کند.

لازم به ذکر است؛ این رفتار تقلید‌آمیز در حیوانات به علت برخی تغییرات هورمونی رخ می‌دهد.

منبع:باشگاه خبر نگاران