نام های ماهی: Skunk loach, Hora's loach, Skunk Botia, Mouse Loach, Cream Loach

سایز ماهی بالغ : 10cm

نام علمی Yasuhikotakia morleti

زیستگاه : رودهای هند تا تایلند

تعداد ماهیا حتما باید بیشتر از 5 عدد باشد و آکواریوم دارای مخفیگاه های متعدد باشد

اسیدیته آب : 6.8 تا 7.8

دما 26 تا 30

تغذیه : کرم خونی و غذاهای منجمد و آرتمیا و ...


منبع : American Aquarium Products | Aquatic & Pond Supplies | Ocean Decor