این جاندار شگفت انگیز به نام Velella یا قایق دریا یکی از نمونه های کوچک نرم تنان و بعنوان یک مرجان گوشتخوار شناخته شده است. این جانداران هفت سانتی متر طول دارند و درست مانند قایل دارای یک بادبان هستند که در طوفان و باد به آنها توانایی حرکت کردن می دهد!این جاندار گوشتخوار از موجودات ریز و ماهی ها تغذیه می کند.این موجودات گاهی مانند یک توده قایق دیده می شوند که در آب در حال حرکت هستند.


منبع : برترین ها