برترین ها: خرس های مادر به طور کلی موجودات بسیار فداکاری هستند و از آنجا که خرس ها بی نهایت شیرین و دوست داشتنی اند، لحظاتی که خرس های مادر توله هایشان را بزرگ می کنند حقیقتا بی نظیر است. به همین دلیل ما این مجموعه عکس از فرزندپروری شان را برای تان تدارک دیدیم.

خرس های مادر در طول خواب زمستانی تقریبا نصف وزنشان را از دست می دهند تا هنگامی که دوره شیرخوارگی توله ها به پایان برسد. در این زمان خرس های مادر، دور ریز غذاهای فرزنانشان را مصرف می کنند تا بتوانند غار را تمیز نگه داشته و وزن از دست رفته شان را بازگردانند.

زمانیکه خواب زمستانی خرس ها به پایان می رسد، وقت آموزش گرفتن توله ها آموزش فرا می رسد. مادرها راه و روش حفظ بقا را به آن ها می آموزند و توله ها همه سعی شان را می کنند که آن ها را فرا بگیرند. در پایان، (بعد از 2،3 سال) مادرشان از مراقبت از آن ها دست می کشند تا توله ها بتوانند به طور مستقل زندگی کنند.
منبع : برترین ها