مدیر دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، گفت: توسعه کشاورزی پایدار با بهره‌گیری از کود وِرمی کمپوست اقدامی است حیاتی برای حفظ محیط زیست و بقایای خاک که با استفاده از همین منابع طبیعی حاصل خواهد شد.

به گزارش زیست آنلاین از ایسنا"احمد بایبوردی"افزود: وِرمی کمپوست با داشتن همه ویژگی‌های یک کود سالم برای رشد و نمو گیاهان علاوه بر تأثیر جدی بر رشد کمّی و کیفی محصولات کشاورزی منجر به ایجاد حالتی ماندگار در خاک شده و در نهایت سلامت غذایی یک کشور را ایجاد می‌کند.

وی تشریح کرد: بهره‌گیری از ورمی کمپوست افزون بر تثبیت مواد زاید جامد، فضولات حیوانی و لجن فاضلاب، نتایج مفید دیگری نظیر جداسازی مواد زاید غیرآلی، نداشتن شیرابه، نداشتن بوی زباله و کاهش حجم آن تا حدود 80 درصد را نیز به دنبال دارد.

بایبوردی ادامه داد: این کود از جمله آلی پوسیده و تجزیه شده است که توسط نوعی از کرم‌های خاکی تولید و فرآوری می‌شود.

مدیر دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: کارشناسان وِرمی کمپوست را حاوی بسیاری از عناصر قابل جذب شامل ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز می‌دانند.

وی افزود: سالانه بیش از 2000 تن کود وِرمی کمپوست در آذربایجان شرقی تولید می‌شود.


بایبوردی تأکید کرد: وِرمی کمپوست اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک است و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو، میکروارگانیسم‌های پاتوژن، باکتری‌های غیرهوازی، قارچ‌ها و علف‌های هرز است.منبع:ایسنا