آخرین روز مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت، روز جمعه ۲۴ مرداد ماه در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر می باشد.


رده O۲ مالکین:


مقام اول: پویا رجبی نیکسون جم ۰ خطا زمان ۳۳.۷۳
مقام دوم: فائزه غروی زئوس آزمون ۰ خطا زمان ۳۵.۰۸
مقام سوم: محمد عبیدی پور زافیروس رخش صبا ۰ خطا زمان ۳۵.۳۵
مقام چهارم: دنیا فکوریان یوروکومرس میامی آزمون ۰ خطا زمان ۳۵.۴۳
مقام پنجم: سهراب معصومی کشمیر آزموون ۰ خطا زمان ۳۵.۵۲
مقام ششم: ابوالفضل ملک لو آرون ابرش ۰ خطا زمان ۳۵.۵۸
مقام هفتم: سهراب معصومی روبی آزمون ۰ خطا زمان ۳۶.۰۴
مقام هشتم: سعیدرضا عاصمی ویلادی امام خمینی ۰ خطا زمان ۳۹.۴۶
مقام نهم: فائزه غروی کنتسا آزمون ۰ خطا زمان ۳۹.۹۰
مقام دهم: موسی زمان زاده فوریو آزمون ۴ خطا زمان ۴۵.۳۳
مقام یازدهم: رضا احمدی ورونا هامازاسب ۴ خطا زمان ۵۰.۱۱
مقام دوازدهم: ایمان روستایی ناامی آریاسب ۴ خطا زمان ۵۵.۰۶
مقام سیزدهم: رامین ابریشمی اوتایر کوهک ۸ خطا زمان ۳۲.۸۶
مقام چهاردهم: مهدی حاجی کاظمی ها روبیلو البرز ۸ خطا زمان ۴۱.۹۱
مقام پانزدهم: ابوالفضل ملک لو کانسپتوس ابرش ۱۲ خطا زمان ۶۵.۲۳
مقام شانزدهم: شبنم غازی تورینو ابرش اخراج


رده B بزرگسالان:


مقام اول: عباس قدیری آگودتا شبنم ۰ خطا زمان ۷۲.۲۵
مقام دوم: علیرضا خوشدل رودی کوهک ۰ خطا زمان ۷۷.۸۳
مقام سوم: نادعلی فرجامی کرانی نی آرش ۱ خطا زمان ۷۹.۷۵
مقام چهارم: محمود پورحیدری سان لایت آزمون ۴ خطا زمان ۶۶.۹۹
مقام پنجم: عباس قدیری کوآیت ریور شبنم ۴ خطا زمان ۶۷.۰۱
مقام ششم: محمود پورحیدری باد آزمون ۸ خطا زمان ۷۰.۵۸
مقام هفتم: مجید شریفی زیپلین آزمون ۸ خطا زمان ۷۱.۲۲
مقام هشتم: امید غریبی کاستنس ایران نوین ۸ خطا زمان ۷۱.۹۳
مقام نهم: ابوالفضل محمدزاده ویلی نیووی ابرش ۸ خطا زمان ۷۳.۷۰
مقام دهم: عادل کشاورز کاپوچینو ابرش ۸ خطا زمان ۷۶.۴۵
مقام یازدهم: شراگیم حبیبی واکی کی حبیبی ۱۲ خطا زمان ۶۷.۸۳
مقام دوازدهم: داوود پوررضایی اولتیمار آزمون ۱۲ خطا زمان ۷۰.۹۴
مقام سیزدهم: مسعود مکاری نژاد بگیرا ابرش ۱۲ خطا زمان ۷۱.۱۶
مقام چهاردهم: هاله نکویی کورتینا ارشاد ۱۲ خطا زمان ۷۶.۹۹
مقام پانزدهم: سهراب معصومی الینا آزمون ۱۶ خطا زمان ۷۴.۵۱