برترین ها: برخلاف ما انسان ها، خوشبختی یا بی خانمانی افراد ملاکی برای قضاوت سگ ها نسبت به ما محسوب نمی شود. این مطلب در مورد سگ های بی خانمان است که تحت هیچ شرایطی صاحبان آواره خود را تنها نگذاشته اند.

سگ های خانگی برای آوارگان کمکی بسیار حیاتی محسوب می شوند. آن ها عشق بی قید و شرط خود را از صاحبانشان دریغ نمی کنند؛ در حالیکه اکثر افراد جامعه آن ها را رها کرده اند. سگ ها از صاحبانشان در برابر خطر های بی شمار خیابان ها محافظ می کنند، و البته جالب است بدانید صاحبان آواره بخوبی از این سگ ها مراقبت می کنند. صاحب بی خانمان ترجیح می دهد خود، گرسنه بماند تا اینکه ببیند رفیقش گرسنه است. البته آن ها نمی توانند به سگ های خود رسیدگی کاملا حرفه ای دامپزشکی کنند.
منبع : برترین ها