تاپ ناپ: در یکی از مزارع در چین خوکی بدنیا آمده است که 8 پا دارد. با وجود این نقص این خوک به راحتی به زندگی روزمره و عادی خود در کنار سایر خوک ها خود ادامه میدهد.


منبع : برترین ها