سلام
یک مرغ کرچ به همراه 10جوجه در خانه دارم که 2تا از انها مردند.نشانه های زیر در انها وجود دارد:
1-بیحالی
2-پف کرده و باد کرده هستند.
3-بدنشان قرمز شده.
4-اسهال
5-تمایلی به افتاب ندارند.
6-اشتهای انها هم خوب است.
با این نشانه ها بعد از چند روز میمیرند.
لطفا کمکم کنید.
غذا همان غذای مخصوص جوجه ها را به انها می دهم.
بدنشان مثل اسفنج سبک است.
ممنون