عامل کشتار دو قوچ و میش وحشی توسط محیطبانان فیروزکوه شناسایی و دستگیر شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز دوشنبه ۹۳/۵/۲۰ به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ورود شکارچیان غیرمجاز به ارتفاعات زریندشت واقع در منطقه شکار ممنوع کاوه ده، نیروهای یگان محیط زیست فیروزکوه عازم منطقه مربوطه شدند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه در این باره گفت: پس از دریافت گزارش به دو گروه تقسیم شده و به جستجوی منطقه پرداختیم.
رضا کرمی افزود: در جریان جستجوها ابتدا با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد نمودیم که بدون راکب در منطقه رها شده بود. در ادامه پس از چندین ساعت پایش و در آستانه تاریک شدن هوا با اجزای بدن دو راس قوچ و میش در داخل دو کیسه مواجه شدیم که آنها نیز در منطقه رها شده بودند.


رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: بنابراین متوجه شدیم که شکارچیان از حضور مامورین در منطقه آگاه شده و موتورسیکلت و لاشه های شکار خود را رها کرده و گریخته اند.

موتورسیکلت و لاشه ها جهت بررسی به اداره محیط زیست منتقل گردید. با بررسی مشخصات موتورسیکلت مالک آنرا که از بومیان منطقه بود شناسایی و پس از دریافت حکم قضایی از دادستان شهرستان همان شب وی را بازداشت کردیم.
……
….
تصویر: انتقال موتورسیکلت و لاشه های رها شده توسط شکارچیان غیرمجاز به اداره محیط زیست


کرمی اظهار داشت: این فرد در ابتدا منکر هرگونه تخلفی بود و ادعا میکرد که زمانی که برای جمع آوری گوسفندان خود عازم منطقه شده با توجه به تاریکی هوا موتورسیکلت خود را در کوه رها کرده است.
متهم پس از تشکیل پرونده به دادگاه معرفی شده و در جریان بازجویی ها شکار غیرمجاز دو راس قوچ و میش وحشی را پذیرفته و ضرر و زیان وارده به محیط زیست را پرداخت نمود.
……

.
تصویر: اجزای بدن دو راس قوچ و میش وحشی که توسط شکارچیان غیرمجاز در منطقه رها شده است


رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: پرونده این مجرم از بابت شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده در دادگاه بررسی و به تشخیص قاضی پرونده به پرداخت جریمه نقدی و یا تحمل حبس محکوم خواهد شد.