تاپ ناپ: همه میدانیم که رنگ میگو ها در حالت طبیعی صورتی کم رنگ است. انواع مرغوب میگو ها که معمولا در نروژ پرورش داده میشوند دارای رنگی پر رنگ تر هستند و گرانتر. از این رو این کارخانه چینی برای فروش میگو هایش باقیمت بیشتر بعنوان میگو های مرغوب آنها را رنگ میکند. پس از رنگ کردن میگوها آن ها را برای خشک شدن رنگ ها در زیر آفتاپ پهن میکنند.منبع : برترین ها