دیده بان حقوق حیوانات با ثبت و تحویل درخواست کتبی از وزارت کشور و استانداری البرز، خواستار بیست روز تحصن مدنی و آرام در برابر سیرک قهرمانی در استان البرز شد.

به گزارش زیست آنلاین از مهر، هفته گذشته و با توجه به صدور مجوز فعالیت بیست روزه برای سیرک قهرمانی شیراز در استان البرز، دیده بان حقوق حیوانات با ارایه درخواست کتبی از مسوولان وزارت کشور و استانداری البرز مستند به اصل ۲۷ قانون اساسی و فتوای مراجع تقلید در حرمت حیوان آزاری در سیرک و همچنین دستور صریح علما مبنی بر شمول این مخالفت در قالب نهی از منکر، خواستار تامین امنیت بیست روز تحصن مدنی، آرام، بدون شعار، بدون حمل سلاح، غیر مخل به مبانی اسلام شد.


در این تحصن که در صورت موافقت مسوولان برگزار خواهد شد، اطلاع رسانی صرفا در قالب پلاکارد و بروشورهای آگاهی دهنده و توجیه چهره به چهره انجام خواهد شد.


منبع:مهر